Про проект

Проект міжнародної технічної допомоги «Підтримка децентралізації в Україні» здійснюється з метою надання допомоги у впровадженні реформи децентралізації влади та забезпечення її довгострокового впливу шляхом вдосконалення місцевого самоврядування та надання послуг.

ВЕБ-СТОРІНКА: http://sklinternational.org.ua/ua/

ДОНОР:
Уряд королівства Швеція через Шведське агентство міжнародного розвитку (Sida)

ВИКОНАВЕЦЬ
Шведсько-Український Проект «Підтримка децентралізації в Україні» впроваджує компанія SKL International підвідомча організація Шведської асоціації місцевих влад і регіонів (SALAR).

СТРОК РЕАЛІЗАЦІЇ: 08.09.2014 – 31.12.2017

ПАРТНЕРИ
Проект співпрацює з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Хмельницької ОДА, Міністерством фінансів України, відповідними Комітетами Верховної Ради України, координаційними структурами реформ, Стратегічними дорадчими групами та іншими. Головна ціль – надавати практичну підтримку просуванню реформ на основі досвіду Швеції, інших скандинавських країн та країн-членів ЄС.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОЕКТУ:
1. Фінансова децентралізація:.
2. Децентралізація у сфері освіти:
3. Комунікація реформ

1. ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
• Підтримка Мінфіну
o з питань координації діяльності в сфері фінансової децентралізації
o вдосконалення процедур з використання даних в прийнятті політичних рішень у сфері фінансів (збір інформації, обробка)
o аналіз впливу процесу фінансової децентралізації на місцеві бюджети
o надання міжнародної експертизи щодо тем визначених Робочою групою з питань фінансової децентралізації при Мінфіні, зокрема, місцеві запозичення, фінансовий контроль, моніторинг та ін.
• Підтримка Мінрегіону
o допомога у здійсненні моніторингу реформ, зокрема бюджетів ОТГ
o надання експертів з метою комунікації реформи у сфері фінансової децентралізації та надання інформації об’єднаним громадам
• Підтримка МОЗ
o допомога у розробці Концепції фінансування та управління системою охорони здоров’я

2. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ У СФЕРІ ОСВІТИ
• Центральний рівень
o Підтримка розбудови аналітичної спроможності МОН
o Підтримка створення законодавчої бази в галузі загальної середньої освіти
o Вдосконалення формули розподілу освітньої субвенції
o Функціональний аналіз системи управління освітою та розробка рекомендацій щодо нової системи відповідно до концепції децентралізації
o Підтримка становлення та запровадження сучасної освітньої-інформаційної бази даних Державної інформаційної системи освіти «ДІСО» в Міносвіти
o Підтримка у впорядкуванні фінансових та статистичних освітніх даних, із встановленням показників моніторингу якості освіти
o Постійна підтримка міжвідомчої робочої групи з питань децентралізації освіти, робочих груп з розробки проектів нормативно-правових актів, керівництва міністерства, співпраця з обласними управліннями освіти

• Місцевий та регіональний рівень
o Підтримка об’єднаних територіальних громад Хмельницької області у становленні нової освітньої функції та оптимізації шкільної мережі
o Реплікація досвіду ОТГ Хмельницької області та підтримка становлення освітньої функції в ОТГ, зокрема підготовка методичних рекомендацій, зразків документів та проведення семінарів-тренінгів
o Створення та підтримка «Help Desk» з питань децентралізації та фінансування освіти

3. КОМУНІКАЦІЯ РЕФОРМ
• Розповсюдження досвіду європейських країн в сфері децентралізації
• Розповсюдження інформації щодо перебігу реформ та кращих практик об’єднаних територіальних громад
• Посилення агентів змін на регіональному рівні, зокрема, підтримка мережі фахівців з комунікацій

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРОЕКТУ

1. ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
Експерти проекту здійснюють координацію діяльності робочої групи з питань фінансової децентралізації при Міністерстві фінансів України, надають дорадчу підтримку з питань місцевих фінансів (місцеві податки, запозичення тощо).
Зокрема, проект брав участь у розробці і обговоренні стратегії реформування системи управління публічними фінансами в Україні та веде моніторинг ходу виконання реформи з фіскальної децентралізації, зокрема в частині укрупнення громад.

За підтримки експертів було розроблено та подано на розгляд Уряду Концепцію реформи фінансування системи охорони здоров’я, пропозиції щодо створення госпітальних округів, а також проект створення єдиного національного закупівельника медичних послуг. Також експерти брали участь у роботі з розробки Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України.

2. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РІВЕНЬ

Триває робота щодо проведення емпіричного аналізу системи загальної середньої освіти України, надається підтримка МОН з питань вдосконалення формули розподілу освітньої субвенції; підготовлено ряд рекомендацій до положень проектів нормативно-правових актів (законопроекти «Про освіту», «Про загальну середню освіту», нормативні акти Уряду та МОН), розроблено пропозиції щодо оптимізації шкільної мережі (зокрема, концепції «Опорної школи» (Hub School) та «Однокомплектної школи»).
Проектом спільно з Інститутом освітньої аналітики та МОН України введено в дослідну експлуатацію інформаційно-телекомунікаційну систему «Державна інформаційна система освіти ДІСО», що дозволить вперше в історії України накопичувати в електронному форматі статистичні та інші дані від індивідуальних шкіл для подальшої обробки та аналізу.
Проектом спільно з Інститутом освітньої аналітики та МОН України затверджено та введено в дію Перелік національних освітніх індикаторів ефективності та якості загальної середньої освіти та методологію їх обрахунку.
Міністерством освіти і науки України за підтримки проекту у червні 2016 року започатковано Пряму телефонну лінію МОН з освітніх питань для органів місцевого самоврядування.

МІСЦЕВИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ
Починаючи з листопада 2015 року експерти проекту «Підтримка децентралізації в Україні», в рамках пілотного проекту, на постійній основі працюють з 5-ма обраними об’єднаними територіальними громадами у Хмельницькій області над створенням нової, якісної системи освіти в умовах децентралізації, зокрема здійснюють підтримку в проведенні аналізу ситуації в сфері освіти, розробці планів ефективного управління сферою освіти та працюють над підвищенням потенціалу представників органів управління освітою з питань оптимізації мережі навчальних закладів.
На основі досвіду об’єднаних громад експертами шведсько-українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні”, Департаменту освіти і науки ОДА Хмельницької області та МОН України розроблено методичні рекомендації з метою забезпечення єдиного підходу до створення ефективної системи управління освітою в об’єднаних територіальних громадах.
З метою поширення напрацьованого досвіду щодо створення ефективної системи управління освітою в інших областях України, а також забезпечення обміну успішними управлінськими практиками об’єднаних громад проектом проведено 10 виїзних семінарів у форматі «рівний рівному» на тему «Ефективне управління освітою в ОТГ. Від створення органу управління до реалізації плану оптимізації мережі шкіл». Участь у семінарах взяло більше 300 учасників з понад 100 громад Житомирської, Полтавської, Дніпропетровської, Волинської, Одеської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Херсонської та Миколаївської областей.

КОМУНІКАЦІЯ РЕФОРМ

Підготовлено ряд публікацій щодо досвіду в сфері освіти, місцевого самоврядування тощо.
Проведено низку тренінгів для комунікаційних менеджерів регіональних офісів реформ, розроблено матеріали щодо діяльності проекту та об’єднаних громад.