Створення наукового ліцею в структурі вищого навчального закладу. Досвід Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Створення Наукового ліцею на базі вищого навчального закладу дозволяло Житомирській міській раді вирішити виклики щодо:
1. Підвищення якості освітніх послуг.
2. Зниження витрат місцевого бюджету. На базі Житомирської ТГ (м. Житомир) функціонує 5 закладів загальної середньої освіти приватної власності, у яких навчається 691 учень та 2 наукові ліцеї, у яких навчається 397 учнів (10-11 класи). Фактично це одна велика, або дві середні школи. Утримання цих закладів фінансує засновник, що становить значну економією для місцевого бюджету.
3. Забезпечення відповідності освітніх послуг потребам споживачів. У перший рік створення наукових ліцеїв заяви для вступу подали 270 учнів.
Створення Наукового ліцею в структурі Житомирського державного університету імені Івана Франка дозволяло закладу рішити виклики щодо:
1. Розвитку практики дуальної освіти при підготовці вчительських кадрів.
2. Підвищення якості підготовки студентів педагогічних спеціальностей до роботи в школі.
3. Підвищення ефективності використання кадрового потенціалу вищого навчального закладу.
4. Підвищення якості профорієнтаційної роботи.
5. Підвищення якості підготовки потенційних абітурієнтів вищого навчального закладу..

Реалізація права на кадрову автономію в закладах загальної середньої освіти. Досвід Володимир-Волинської  територіальної громади, Волинська область.

Оцінка діючої до червня 2022 року системи пошуку директорами потенційних педагогічних та непедагогічних працівників закладів освіти свідчила про їх обмежені можливості якісно реалізувати своє право на кадрову автономію в частинні формування кадрового потенціалу шкіл. Серед недоліків, діючої на той час системи, можна виділити наступні: недостатній рівень інформації про потенційних працівників, великі затрати часу на пошук кандидатів, обмежений доступ до інформації, обмежена можливість сформувати якісну базу даних потенційних працівників закладів загальної середньої освіти. З метою усунення зазначених недоліків начальницею відділу освіти ініційовано провести цифровізацію процесу формування бази даних пошукувачів роботи в закладах освіти громади.

Розробка перспективного плану оптимізації. Досвід Володимир-Волинської  територіальної громади, Волинська область.

Практика Володимир-Волинської міської територіальної громади була спрямована на вирішення двох ключових проблем:
1. Підготовка до реформи старшої школи на місцевому рівні.
2. Підвищення ефективності управління системою освіти в громаді. В період з 2018 по 2021 рік включно у Володимир-Волинській громаді фактична наповнюваність класів (ФНК) була більшою ніж розрахункова (РНК). Як наслідок, розмір освітньої субвенції, яку отримувала громада дозволяв 100% профінансувати витрати на оплату праці педагогічних працівників. В цей же період в громаді спостерігаються наслідки погіршення демографічної ситуації, контингент учнів в школах громади знизився. У 2021 році, згідно вимог законодавства, затверджено нові показники «Розрахункова наповнюваність класів» для розподілу освітньої субвенції в результаті чого ФНК стала меншою ніж РНК. Як наслідок, у 2022 році в громаді виникло недофінансування освітньої субвенції, ситуація загострилася після секвестру державного бюджету у квітні 2022 року, що став наслідком війни в Україні.
Необхідність вирішення окреслених викликів стала передумовою впровадження практики.

Зміни на часі. Розробка та затвердження перспективного плану формування мережі ліцеїв у Львівській області.

Для допомоги громадам у підготовці до впровадження реформи старшої школи на місцевому рівні, реалізації заходів націлених на підвищення якості освітніх послуг, а також на виконання вимог ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти 1658-ІХ від 15.07.2021» Департаментом освіти і науки Львівської державної обласної адміністрації ініційовано розробку перспективного плану формування мережі ліцеїв Львівської області, який затверджено у серпні 2022 року.

Взаємодія з батьками та педагогами в процесі оптимізації як інструмент підвищення якості освітніх послуг. Досвід Вилківської міської територіальної громади.

Для визначення можливих шляхів підвищення якості освітніх послуг, підготовки до старту реформи старшої школи відділом освіти, молоді та спорту Вилківської громади проведено глибоку аналітику всіх напрямків діяльності кожного окремого закладу освіти. Результати аналізу були винесені на обговорення з педагогічними колективами та батьківською громадськістю. Всебічний якісний аналіз та відкритий діалог, в процесі підготовки змін мережі закладів освіти, став дієвим інструментом підвищення якості освітніх послуг у Вилківській громаді Одеської області.

Впровадження реформи старшої школи на місцевому рівні. Досвід Стрийської територіальної громади.

Одне із пріоритетних завдань, що поставила перед собою команда управління освіти Стрийської міської ради в 2021 році, – до 2027 року провести підготовку до впровадження реформи старшої школи на місцевому рівні. Визначенню цього завдання як пріоритетного сприяли заходи, реалізовані Львівським департаментом освіти і науки Львівської міської адміністрації в рамках розробки Перспективного плану формування ліцеїв у Львівській області. Як наслідок, для ефективного старту реформи старшої школи на місцевому рівні мережа закладів освіти Стрийської територіальної громади повинна була зазнати змін.

Сучасна система профільного навчання – від ідеї до сталих результатів. Досвід Володимирецького ліцею «Колегіум» – авторської школи Анатолія Остапенка.

В 1998/1999 навчальному році у Володимирецькому ліцеї «Колегіум» організоване навчання за трьома профілями: фізико-математичний, хіміко-біологічний, інформаційних технологій. На кожному х профілів створено два-три класи на паралелі. До цього кроку спонукало прагнення допомогти учням визначитися з вибором майбутньої професії, підвищити конкурентоспроможність учнів з сільського регіону, глибинки Полісся, на етапі вступу у престижні вищі учбові заклади України. Впровадження профільного навчання стало невід’ємною складовою авторської моделі Анатолія Остапенка «Школа модерн-технологій управління».

План оптимізації мережі як основа для впровадження реформи старшої школи на місцевому рівні. Досвід Мостиської територіальної громади.

В 2021 році Департамент освіти та науки Львівської області ініціював розробку перспективного плану формування мережі ліцеїв Львівської області. План розроблявся на підставі пропозицій, що подавалися самими громадами. Як наслідок Мостиській територіальній громаді потрібно було вирішити:

Які і скільки шкіл будуть забезпечувати здобуття профільної середньої освіти в Мостиській територіальній громаді з вересня 2027 року?
Які заходи, коли і як реалізувати щоб з 12 шкіл, що забезпечують здобуття освіти учнями 10-11 класів в 2021/2022 навчальному році залишилася та кількість ліцеїв, яка відповідатиме потребам громади та вимогам законодавства.?
Пошук рішень став передумовою для розробки Перспективного плану оптимізації мережі закладів освіти Мостиської територіальної громади.

Оптимізація закладів освіти в сільській місцевості. Досвід Городоцької громади Хмельницької області

В серпні набули чинності зміни до п. 2 ст.32 2021 року до ЗУ «Про повну загальну середню освіту». Як наслідок, реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення. Зміни законодавства, а також необхідність реалізації заходів націлених на забезпечення рівного доступу до якісних освітніх послуг стали передумовою впровадження практики.

Робота практичного психолога закладу освіти під час війни. Досвід Гімназії №7 Новоград-Волинської міської ради

Збройна агресія росії проти України змінила життя кожного українця. В умовах війни зросла роль практичних психологів, адже сьогодні, більш ніж будь-коли раніше всі учасники освітньо-виховного процесу потребують психологічної підтримки та допомоги. Перед практичними психологами постали нові виклики, вирішення яких потребує розвитку професійних навиків, впровадження нових та адаптація апробованих методів надання психологічної підтримки. Зазначене визначило особливості організації роботи практичного психолога в умовах воєнного стану Гімназії №7 Новоград-Волинської міської ради Житомирської області.