Організація методичної роботи початкової ланки в Слобожанській ОТГ

Сьогодні методисти ОТГ руйнують стереотипи. Своєю роботою вони демонструють, що методист – це партнер педагога. Його головне завдання сприяти підвищенню педагогічної майстерності вчителів та вихователів, допомагати їм у реалізації власних ідей. Кожна громада самостійно обирає формат організації методичної роботи враховуючи особливості освітньої мережі, потреби та кадровий потенціал. Приклад Слобожанської ОТГ демонструє, що для ефективної роботи в їхній структурі створення методичного кабінету є недоцільним.

Практика впровадження партисипативного підходу при заснуванні центру позашкільної освіти в Вербківській об’єднаній територіальній громаді

Позашкільна освіта є невід’ємною складовою безперервної системи освіти. Право на її здобуття гарантується законом. До створення об’єднаних територіальних громад рішення щодо заснування, управління, ліквідації позашкільних закладів освіти знаходилося в компетенції районної державної адміністрації.

На території Вербківської сільської ради Павлоградського району функціонував районний центр позашкільної освіти. Центр розміщувався в приміщенні, що належало сільській раді, більшість його фахівців були місцеві мешканці. Слабким місцем в роботі центру було те, що він охоплював лише один напрямок – художньо – естетичний, а головним недоліком – робота закладу не поширювалася на віддалені населені пункти. В результаті створення Вербківської сільської ОТГ в районі було прийнято рішення про перенесення центру позашкільної освіти в місто. Як наслідок, відсутність позашкілля в громаді підвищувала ризик переходу дітей в навчальні заклади міста та відтоку професійних кадрів.

Використання інформаційно – комунікаційних технологій в процесі менеджменту освіти Воле – Баранецької ОТГ

Впровадження партисипативного підходу в практику управління відділом соціально-гуманітарної політики Воле-Баранецької сільської ради вважається невід’ємною умовою ефективного менеджменту освіти в громаді. Це досить складний процес, оскільки практика попередніх років виробила в населення певну апатію і зневіру в можливості бути почутими представниками органів влади. В багатьох випадках проведення опитувань, обговорень зборів сприймається ними як формальність. Зміна свідомості та зростання активності мешканців громади в процесах управління освітою як на рівні шкіл, так і на рівні всієї громади є довготривалим процесом. Керівником відділу соціально-гуманітарної політики громади підтримуються ініціативи та вживаються заходи щодо поширення практики використання інформаційно – комунікаційних технологій для співпраці з учасниками навчально виховного процесу.

Створення методичного кабінету відділом освіти Байковецької сільської ради

Якість освітніх послуг залежить від рівня педагогічної майстерності вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів. Її розвиток є одним із важливих завдань, які ставить перед собою відділ освіти Байковецької сільської ради. Його вирішення можливе за умови надання якісної методичної допомоги вчителям та вихователям закладів освіти.

Створення опорної школи Шишацької селищної ради

Головною вимогою з боку держави до органів управління освітою є надання якісних освітніх послуг, дотримання стандартів освіти. Зі свого боку батьки очікують що отримані знання, дозволять їх дітям продовжити освіту та знайти гідну роботу. Проте відповідність основним очікуванням учасників учбового процесу, в малокомплектних школах неможливі. Як свідчать результати ЗНО відсоток учнів малокомплектних шкіл, що не подолали мінімальний поріг може сягати 60%. В той же час, рівень їх соціалізації низький, а в сучасному динамічному світі це негативно позначається на здатності учнів розвинути і реалізувати власний потенціал. Негативним є те, що частина учнів малокомплектних шкіл вимушена перебувати на індивідуальному графіку навчання. Дітьми втрачаються навички ефективної комунікації, відсутність конкуренції в процесі навчання знижує його ефективність.

Мотивація учнів до навчання – дієва форма розвитку співпраці з учасниками навчально – виховного процесу

Пошук дієвих методів мотивації учнів до навчання є особливо актуальним у наші часи. Зростання їх зацікавленості, сприятиме підвищенню вимог до якості освітніх послуг, а отже спонукатиме розвиток професійної майстерності вчителів. Саме тому, одним із ключових завдань розвитку освіти в Глобинській ОТГ вважають необхідність підвищення мотивації учнів до навчання, саморозвитку та досліджень. Створення у 2015 об’єднаної громади розширило її можливості у виборі методів заохочення. Розуміючи, що результат навчання залежить не лише від вчителя, але й від учня, від його бажання вчитися завідувач методичного кабінету спільно з начальником відділу освіти ініціювали розгляд питання про присудження стипендії для обдарованих учнів загальноосвітніх шкіл.

Створення господарської групи відділу освіти Глобинської міської ради

Поточні та капітальні ремонти, якими вимушено займаються директори шкіл, начальники відділів, управлінь освіти, нажаль, є досить поширеним явищем. Вирішення господарських проблем забирає багато часу. Мережа закладів освіти Глобинської ОТГ об’єднує 15 ЗНЗ. Необхідність проведення поточних ремонтів виникає постійно. Насамперед це пов’язано зі зношеністю мереж тепло та водопостачання, освітлення, а також внаслідок погодних умов. Зокрема, у 2016 році внаслідок бурі в ряді загальноосвітніх закладів довелося провести ремонт даху. Найгіршим є те, що невчасне усунення аварійних ситуацій, поломок становить ризик для здоров’я дітей, або навіть може загрожувати їх життю.

Створення Методичного кабінету відділу освіти Глобинської міської ради

До створення Глобинської ОТГ, методичні послуги надавалися працівниками районного методичного кабінету. Проте, їх якість не відповідала вимогам та очікуванням вчителів Глобинської міської ОТГ. Варто зауважити, що формування вартості таких послуг не завжди прозоре і пов’язано для громади зі значними витратами. Вагомий вплив здійснює і той факт, що методисти районного відділу освіти сприймаються вчителями як контролери.

Співпраця як основа механізму формування якості освітніх послуг в дошкільних навчальних закладах Балтської ОТГ

Всі учасники навчально – виховного процесу знають, що від якості освіти в дошкільних навчальних закладах значною мірою залежить успішність учнів в початкових класах. Саме тому, розробка дієвого механізму формування якісних освітніх послуг у ДНЗ є одним із головних завдань органів управління освітою. Досвід Балтської міської ОТГ свідчить, що основою такого механізму має стати злагоджена взаємодія органу управління освітою, органу місцевого самоврядування та дошкільного навчального закладу.

Створення відділу освіти Балтської міської ради

До проведення реформи децентралізації відділами освіти районної державної адміністрації приймалися рішення щодо оптимізації шкільної мережі, розподілу фінансування закладів освіти, реалізацію заходів націлених на підвищення якості освіти. Проте підходи до управління потребували змін. Відділ освіти Балтської ОТГ, на відміну від районного, бачить ситуацію, проблеми з середини. Він має можливості і ресурси краще оцінити стан системи освіти та на підставі результатів оцінки шкільної мережі, з урахуванням успішності, якості навчання, забезпеченості навчального процесу обрати власний стратегічний підхід до розвитку освіти в громаді