Децентралізація в освіті – нові можливості для сільських громад: практика створення відділу освіти Новоолександрівської ОТГ

Новоолександрівська ОТГ в серпні 2015 року прийняла рішення про добровільне обєнання. Це дозволило громаді з січня 2016 року перейти на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, що створило для громади всі передумови для прийняття на себе відповідальності за управління освітньою галузю. Для громади це був новий тип повноважень, проте керівник громади, директори шкіл були єдині в своєму рішенні – створення власного органу управління освітою. Останній надає громаді можливості реалізації власних планів, зобовязань перед всіма учасниками навчально – виховного процесу.

Делегувати повноваження, чи прийняти відповідальність: практика формування органу управління освітою в Новоукраїнській ОТГ

Освіта відноситься до делегованих повноважень ОТГ. Новоукраїнська ОТГ перейшла на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом з січня 2017 року. Це означало, що громада лише з 2017 року зможе отримати освітню субвенцію для реалізації делегованих їй повноважень у галузі освіти. Водночас в голови громади та депутатів було чітке розуміння того, що система освіти є невід’ємною складовою розвитку Новоукраїнської ОТГ. Такий підхід визначив в подальшому прийняття повноважень та відповідальності за розвиток галузі освіти в громаді та потребу у формуванні власної ефективної системи управління освітою.

Вибір керівника навчального закладу за умов ідеальної конкуренції: виклики та переваги

Ми звикли до поняття «конкурс», «конкуренція» в різних сферах, здебільшого в культурі та економіці. В той же час це явище є незвичним у системі управління освітою. З набуттям чинності нового ЗУ «Про освіту» директори шкіл призначатимуться посаду тільки за конкурсом і їх перебування на посаді не може тривати довше ніж дві каденції підряд. Таким чином новий закон руйнуватиме систему пожиттєвого найму. Проте в Новоукраїнській ОТГ потреба та можливість у проведені конкурсу на заміщення вакантної посади директора школи з’явилася вже у 2016 році. Розроблений порядок призначення керівників навчальних закладів сприяв залученню педагогічного та батьківського колективу до процесів управління. Забезпечив прозорість та відкритість проведення виборів, сприяв впровадженню демократичних підходів управління в практику школи.

Ставлю ціль, досягаю цілі!

Як сформувати, розвивати та зберегти у школяра бажання вчитися? Хто за це відповідальний? Ці та багато інших питань дедалі частіше обговорюються батьками та педагогами. Полонський район за рейтингами завжди входив в п’ятірку кращих по якості освіти. Це вплинуло на формування високої відповідальності та очікувань батьків щодо підвищення якості освіти, яку отримуватимуть діти в об’єднаній громаді. І педагогами і батьками здійснюється пошук дієвих механізмів, методів підвищення мотивації учнів до навчання, формування у них навичок системної роботи та досягнення поставлених цілей. З цією метою, а також з метою підтримки обдарованих дітей, створення умов для становлення їх особистості, розвитку творчого потенціалу, Полонським відділом освіти, молоді та спорту впроваджена практика винагородження учнів за досягнення у навчанні.

Процес формування органу управління освітою Полонської міської ради

Створені в 2015 році в громади були перед вибором – створювати власний орган управління освітою, чи делегувати ці повноваження на районний рівень. Практика Полонської міської ОТГ свідчить, що формування органу управління освітою – це динамічний процес в якому важливе значення має об’єктивна оцінка функціональних обов’язків органу управління освітою, оцінка шкільної мережі та ризиків, тощо. Створення власного органу управління освітою дозволить отримати результати, які задовільнять всіх.

Співпраця методистів та менторів в Балтській ОТГ

Проведений аналіз потреб у якісному методичному забезпеченні кадрами засвідчив, що фахівець який надає послуги повинен здійснювати методичний супровід лише за фахом. Також він повинен бути практикуючим вчителем, який має довіру з боку педагогічного колективу, а отже повинен обиратися з урахуванням їх думки. В результаті цього виникла ідея формування групи менторів, які у співпраці з методистами МК покликані забезпечувати підвищення методичної компетентності педагогів.

Винагороді – бути чи не бути? Бути!

Мотивація дітей до навчання є складним процесом. Ми часто спостерігаємо низький рівень мотивації, швидку втрату інтересу до занять, які ще вчора викликали неабияку зацікавленість. Така ситуація негативно відображається на результатах навчання і особливо гостро відчутна у малокомплектних школах. Прагнення підвищити зацікавленість учнів у процесі здобуття знань до самовдосконалення, сформувати у них звичку досягати поставлених цілей сприяли започаткуванню нагородженню обдарованих учнів у Дунаєвецькій міській ОТГ.

Створення відділу освіти Слобожанської ОТГ

Перед Слобожанською ОТГ стояв вибір взяти на себе відповідальність за реалізацію делегованих їм повноважень в сфері освіти, чи передати їх виконання на районний рівень. Проте передача повноважень обмежувала можливості впливу громади на освіту, як об’єкта управління, не зменшуючи при цьому її відповідальність перед головними користувачами освітніх послуг. Тому створення відділу освіти Слобожанської ОТГ надало громаді можливість реалізувати власні плани та заходи спрямовані на підвищення якості освіти.

Організація методичної роботи початкової ланки в Слобожанській ОТГ

Сьогодні методисти ОТГ руйнують стереотипи. Своєю роботою вони демонструють, що методист – це партнер педагога. Його головне завдання сприяти підвищенню педагогічної майстерності вчителів та вихователів, допомагати їм у реалізації власних ідей. Кожна громада самостійно обирає формат організації методичної роботи враховуючи особливості освітньої мережі, потреби та кадровий потенціал. Приклад Слобожанської ОТГ демонструє, що для ефективної роботи в їхній структурі створення методичного кабінету є недоцільним.

Практика впровадження партисипативного підходу при заснуванні центру позашкільної освіти в Вербківській об’єднаній територіальній громаді

Позашкільна освіта є невід’ємною складовою безперервної системи освіти. Право на її здобуття гарантується законом. До створення об’єднаних територіальних громад рішення щодо заснування, управління, ліквідації позашкільних закладів освіти знаходилося в компетенції районної державної адміністрації.

На території Вербківської сільської ради Павлоградського району функціонував районний центр позашкільної освіти. Центр розміщувався в приміщенні, що належало сільській раді, більшість його фахівців були місцеві мешканці. Слабким місцем в роботі центру було те, що він охоплював лише один напрямок – художньо – естетичний, а головним недоліком – робота закладу не поширювалася на віддалені населені пункти. В результаті створення Вербківської сільської ОТГ в районі було прийнято рішення про перенесення центру позашкільної освіти в місто. Як наслідок, відсутність позашкілля в громаді підвищувала ризик переходу дітей в навчальні заклади міста та відтоку професійних кадрів.