Мотивація учнів до навчання – дієва форма розвитку співпраці з учасниками навчально – виховного процесу

Пошук дієвих методів мотивації учнів до навчання є особливо актуальним у наші часи. Зростання їх зацікавленості, сприятиме підвищенню вимог до якості освітніх послуг, а отже спонукатиме розвиток професійної майстерності вчителів. Саме тому, одним із ключових завдань розвитку освіти в Глобинській ОТГ вважають необхідність підвищення мотивації учнів до навчання, саморозвитку та досліджень. Створення у 2015 об’єднаної громади розширило її можливості у виборі методів заохочення. Розуміючи, що результат навчання залежить не лише від вчителя, але й від учня, від його бажання вчитися завідувач методичного кабінету спільно з начальником відділу освіти ініціювали розгляд питання про присудження стипендії для обдарованих учнів загальноосвітніх шкіл.

Створення господарської групи відділу освіти Глобинської міської ради

Поточні та капітальні ремонти, якими вимушено займаються директори шкіл, начальники відділів, управлінь освіти, нажаль, є досить поширеним явищем. Вирішення господарських проблем забирає багато часу. Мережа закладів освіти Глобинської ОТГ об’єднує 15 ЗНЗ. Необхідність проведення поточних ремонтів виникає постійно. Насамперед це пов’язано зі зношеністю мереж тепло та водопостачання, освітлення, а також внаслідок погодних умов. Зокрема, у 2016 році внаслідок бурі в ряді загальноосвітніх закладів довелося провести ремонт даху. Найгіршим є те, що невчасне усунення аварійних ситуацій, поломок становить ризик для здоров’я дітей, або навіть може загрожувати їх життю.

Створення Методичного кабінету відділу освіти Глобинської міської ради

До створення Глобинської ОТГ, методичні послуги надавалися працівниками районного методичного кабінету. Проте, їх якість не відповідала вимогам та очікуванням вчителів Глобинської міської ОТГ. Варто зауважити, що формування вартості таких послуг не завжди прозоре і пов’язано для громади зі значними витратами. Вагомий вплив здійснює і той факт, що методисти районного відділу освіти сприймаються вчителями як контролери.

Співпраця як основа механізму формування якості освітніх послуг в дошкільних навчальних закладах Балтської ОТГ

Всі учасники навчально – виховного процесу знають, що від якості освіти в дошкільних навчальних закладах значною мірою залежить успішність учнів в початкових класах. Саме тому, розробка дієвого механізму формування якісних освітніх послуг у ДНЗ є одним із головних завдань органів управління освітою. Досвід Балтської міської ОТГ свідчить, що основою такого механізму має стати злагоджена взаємодія органу управління освітою, органу місцевого самоврядування та дошкільного навчального закладу.

Створення відділу освіти Балтської міської ради

До проведення реформи децентралізації відділами освіти районної державної адміністрації приймалися рішення щодо оптимізації шкільної мережі, розподілу фінансування закладів освіти, реалізацію заходів націлених на підвищення якості освіти. Проте підходи до управління потребували змін. Відділ освіти Балтської ОТГ, на відміну від районного, бачить ситуацію, проблеми з середини. Він має можливості і ресурси краще оцінити стан системи освіти та на підставі результатів оцінки шкільної мережі, з урахуванням успішності, якості навчання, забезпеченості навчального процесу обрати власний стратегічний підхід до розвитку освіти в громаді

Автономізація шкіл Балтської ОТГ як один із інструментів підвищення якості надання освітніх послуг

Головною причиною ідеї автономізації була неспроможність старої системи забезпечити ефективне функціонування шкіл та надання ними якісних освітніх послуг. До створення громади їх фінансування здійснювало районне управління освіти. Ним приймалися рішення щодо найму та звільнення з роботи вчителів, нарахування заробітної плати, визначення обсягів фінансування шкіл. В багатьох випадках процес був непрозорим. В той же час самі школи були не зацікавлені в економії коштів, бо в підсумку їх фінансування переглядалося і вони не могли на власний розсуд використати зекономлені кошти.

Розробка Програми «Освіта Біляївськоїоб’єднаної територіальної громади» на 2017 -2020 роки, як форма партнерства ОУО з шкільними адміністраціями та педагогічною спільнотою

Формування ефективної системи освіти є одним із основних завдань, що постає перед об’єднаними територіальними громадами та керівниками органів управління освіти зокрема. Досягнення бажаного результату можливе лише за умови спільної роботи всіх учасників навчально – виховного процесу та застосування системного підходу. Тут немає другорядних питань. Саме тому, Біляївська міська рада спільно з управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту стали ініціаторами розробки Програми «Освіта Біляївської об’єднаної територіальної громади» на 2017-2020 роки. Передбачалося, що програма повинна бути сформована таким чином, щоб визначати стратегічні пріоритети розвитку освіти громади, організаційні шляхи їх реалізації, обґрунтовувати необхідне ресурсне забезпечення. Якість розробленої програми, на наше переконання, залежить від врахування інтересів усіх учасників навчального процесу. Такий підхід передбачає тісну співпрацю керівників органів управління освіти та представників педагогічної спільноти

Створення методичного кабінету Гуманітарним відділом Зимнівської сільської ОТГ

Якість – один із двох базових критеріїв, які висуваються до сучасної системи освіти не лише у вітчизняній, а й у міжнародній практиці. Добре організована методична робота здатна допомогти вчителям досягти бажаних якісних показників. Створена у 2015 році Зимненської ОТГ, з січня 2016 року перейшла на прямі міжбюджетні відносини із державним бюджетом. Зокрема, це передбачало що громада самостійно вирішує питання пов’язані із забезпеченням навчального процесу, в тому числі це стосувалося і методичної роботи.
Щоб зберегти якісні показники Зимненською сільською радою було прийнято рішення про виділення коштів на фінансування послуг, що надавалися методичним кабінетом відділу освіти, молоді та спорту Володимир – Волинської райдержадміністрації. В результаті чого громада зіштовхнулася із рядом проблем.
По перше, районним методичним кабінетом було необґрунтовано завищено розцінки за надані послуги. Вартість їх послуг за перше півріччя 2016 року склала 90 тис. грн., в той час як попередні розрахунки показали, що створення власного методичного кабінету дозволить заощадити близько 20 тис. грн.
По друге, працівники методичного кабінету районного відділу освіти, молоді та спорту не є практикуючими вчителями, за роки роботи вони сприймаються педагогічними колективами як контролери, а це не дозволяє досягти бажаних показників якості освіти.
Це були дві основні причини, які визначили необхідність створення власного методичного кабінету.

Взаємодія з учасниками навчального процесу під час оптимізації шкільної мережі в Новокалинівській міській ОТГ

Сьогодні оптимізація шкільної мережі є об’єктивною необхідністю Проте як серед батьків, так і серед педагогів широко розповсюджено стереотипи що оптимізація призведе до погіршення показників якості та успішності навчання, дітям буде складно адаптуватися в нових умовах, всіх вчителів звільнять та ін.. Саме тому проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи серед батьків, вчителів, учнів дуже важливе для розвитку системи освіти в громаді.

Організація підвезення учнів до навчальних закладів в Зимнівській сільській ОТГ

Невід’ємним елементом ефективної системи забезпечення освітніми послугами населення ОТГ є організація підвезення учнів до навчальних закладів. В громаді функціонує 5 шкіл, до 4 із них здійснюється підвезення учнів, кількість яких становить 182 особи, або 31% від загальної кількості учнів Зимнівської ОТГ. Варто зауважити, що одного автобуса, який було передано районним відділом освіти на баланс Зимненської сільської ради, недостатньо для забезпечення своєчасного підвезення учнів до всіх навчальних закладів громади. Вирішення цієї проблеми стало одним із першочергових серед тих що повстали перед Гуманітарним відділом Зимнівської сільської ради.