Створення Комунальної установи «Центр з обслуговування освітніх установ та закладів освіти» Балтської міської ради Одеської області

У випадку надання фінансової автономії всім закладам освіти Балтської міської ради, а з 2020 року це 41 установа, введення посади бухгалтера в кожному закладі освіти – економічно не ефективно. Як показує практика громади, з 2015 по 2019 рік, ведення бухгалтерського обліку забезпечувала централізована бухгалтерія відділу освіти до складу якої входило 12 бухгалтерів в тому числі 1 економіст. Тому, для забезпечення ведення обліку було обрано другий варіант, що і стало передумовою створення КУ «Центр з обслуговування освітніх установ та закладів освіти» Балтської міської ради.

Впровадження профільного навчання: досвід Славутської ОТГ

Аналіз мережі старших класів м.Славута за останні три роки свідчить, що учні 10-11 класів навчаються у класах математичного профілю, української, іноземної філології, біолого-хімічному, економічному, правовому, інформаційно-технологічному профілях. Проте, в кожній міській школі функціонує один, максимум два класи. Як наслідок, неможливо задовольнити освітні потреби всіх дітей м.Славута. З метою забезпечення освітніх потреб учнів громади було реалізовано заходи, що сформували основу впровадження профільного навчання в громаді.

Визнання та винагорода: практика мотивації працівників закладів освіти Давидівської ОТГ

Давидівська ОТГ створена у грудні 2016 року. В закладах освіти громади працюють 318 працівників з них 173 педагога. Працівники забезпечують навчання для 1258 дітей. Школи громади постійно входили у десятку найкращих шкіл області.
Якість освітніх послуг, залежить від різних факторів, одним із яких є мотивація працівників. З метою мотивації педагогів до професійного розвитку, надання якісних освітніх послуг та мотивації обслуговуючого персоналу щодо створення і забезпечення комфортних та безпечних умов для навчання стали передумовами для формування системи матеріального заохочення працівників в сфері освіти Давидівської ОТГ

Опорна школа – опора освітніх змін! Створення опорних закладів: практика Городоцької ОТГ

Городоцька ОТГ створена в 29 жовтня 2017 року. На її території проживає 31681 жителів, кількість дітей 5136, з них 2787 – учні. Після об’єднання громада налічувала 31 заклад освіти. Аналіз мережі закладів освіти та їх спроможності реалізувати ідеї НУШ свідчили про необхідність впровадження змін. Зокрема, мережа закладів освіти не відповідала демографічній ситуації, поширеною була індивідуальна форма навчання, що негативно впливало на соціалізацію учнів, розвитку в них лідерських якостей. Спостерігалося неефективне використання потужностей шкіл, наприклад при проектній потужності 350 учнів, в школі навчалося лише 35, що становить 10% використання проектної потужності закладу. За результатами роботи моніторингової комісії було визначено заходи, які дозволять сформувати спроможну мережу закладів освіти. Один із них – створення опорних шкіл.

Вибори керівників закладів освіти: досвід Давидівської ОТГ

. В умовах академічної, організаційної, кадрової автономії він має необхідні повноваження для формування ефективної системи управління закладом освіти, створення передумов для розвитку потенціалу учнів та вчителів, формування нової культури співпраці між учасниками навчального процесу. Як наслідок, зростає значення прозорості процедури призначення керівника закладу освіти

Методична підтримка вчителя в умовах реалізації реформи з децентралізації влади

Давидівська ОТГ створена у грудні 2016 року. Перейшовши на прямі міжбюджетні відносини у 2017 році в громаді було створено відділ освіти, молоді та спорту та прийнято в управління заклади освіти із комунальної власності району. Таке рішення передбачало прийняття відповідальності за забезпечення якості освіти. Одним із ключових факторів, що визначає якість освітніх послуг – є рівень кваліфікації педагога. До створення ОТГ надання методичних послуг здійснювалося районним методичним кабінетом. Після створення ОТГ – це одне із завдань, що поставало перед відділом освіти, молоді та спорту Давидівської ОТГ.

Створення відділу освіти: практика Городоцької ОТГ

Городоцька ОТГ створена в 29 жовтня 2017 року. На її території проживає 31681 людина, кількість дітей 5136, з них 2787 – учні. Після об’єднання громада налічувала 31 заклад освіти. Управління ними до створення ОТГ здійснював районний відділ освіти. Проте реалізовані ними підходи до управління потребували змін. Зокрема мережа закладів освіти не відповідала демографічній ситуації, поширеною була індивідуальна форма навчання, у взаємовідносинах із адміністрацією шкіл та педагогічною спільнотою переважала контролююча функція.
З метою формування власної системи управління освіти, яка б забезпечила ефективне управління закладами освіти, рівний доступ до якісних освітніх послуг, надання якісних освітніх послуг, підвищення престижності професії вчителя – прийнято рішення створити власний відділ освіти та прийняти в управління заклади освіти.
В 2020 році, у зв’язку із прийняттям ЗУ “Про повну загальну середню освіту” виникла потреба у зміні структури відділу освіти Гороцької громади, а саме виведення зі структури відділу освіти методичного кабінету. Цей факт є підтвердженням того, що формування ОУО це динамічний процес.

Премія ім. С.М.Виноградського – найвища відзнака в галузі освіти Городоцької ОТГ. Мотивація вчителя – інструмент підвищення професійної компетентності та престижності професії

Одним із ключових факторів, що визначає якість освітніх послуг – є рівень кваліфікації педагога. На неї впливає чимало факторів. Залучення у професію молодих висококваліфікованих фахівців є одним із важливих завдань. Його реалізація значною мірою залежить від престижності професії. Міжнародні дослідження свідчать, що рівень престижності професії вчителя в різних країнах суттєво відрізняється. Питання підвищення мотивації вчителів та статусу професії в Україні і надалі залишається вкрай важливим. Його реалізація на різних рівнях здійснюється через систему матеріальних та нематеріальних стимулів. Заходи з мотивації вчителів мають реалізовуватися не лише на національному рівні, відповідна робота має проводитися і на місцевому. Це стало передумовою реалізації практики – заснування премії ім. С.М. Виноградського в Городоцькій ОТГ.

Виборам Бути! Практика організації та проведення конкурсу на посаду керівника закладу освіти Коростишівської ОТГ

Інформація про орган місцевого самоврядування Коростишівська ОТГ Створена у 2016 році Зміна складу громади 2018 рік – доєднано 2 сільські ради Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради Повна назва органу місцевого самоврядування ОТГ Коростишівська міська рада, Коростишівський район Житомирської області Область Житомирська Повна поштова адреса ОУО ОМС: …

Надання фінансової автономії закладу освіти. Досвід Коростишівської ОТГ

Коростишівською ОТГ надано автономію всім закладам освіти громади. За умови належного впровадження, автономія означає наявність абсолютно прозорої і для влади, і для батьків, і для керівництва закладу освіти, і легальної схеми прибутків школи та фінансування її різноманітних потреб.
Це можливість:
самостійно укладати договори на послуги і товари;
спрямовувати зекономлені кошти на преміювання вчителів та працівників освітнього закладу, оновлення матеріальної бази;
самостійно планувати витрати та заощаджувати гроші на оплату енергоносіїв тощо;
можливість використовувати на потреби закладу освіти доходів від оренди та платних послуг.