Демократичні вибори директорів комунальних навчальних закладів – основа в ефективності їх роботи. Досвід Веселівської ОТГ

В управлінні відділу освіти, молоді та спорту Веселівської ОТГ знаходиться 6 дошкільних навчальних заклади та 6 шкіл. В громаді проживає 2187 дітей, з них 1287 – діти шкільного віку. В сфері освіти задіяно 359 осіб, з яких 218 – це педагогічні працівники. Ці данні підтверджують, що освіта безпосередньо є сферою інтересів практично 50 % населення громади.
Веселівська ОТГ, прийнявши делеговані повноваження в сфері освіти, отримала декілька навчальних закладів із напруженою ситуацією в стосунках між адміністрацією шкіл, педагогічною спільнотою та батьками. Практично з перших місяців роботи об’єднаної громади і до відділу освіти, і до депутатів постійно надходили скарги від батьків та педагогів на керівників відповідних навчальних закладів. Проблеми в цих педагогічних колективах існували і раніше, але лише зі створенням ОТГ з’явилися важелі впливу і можливість розробити та реалізувати заходи для усунення проблем, а саме призначення керівника навчального закладу за результатами конкурсного відбору та заключення із ним контракту із визначеними у ньому повноваженнями та обов’язками.

Демографія і якість освіти: причина та наслідки оптимізації шкільної мережі на прикладі Ганопільської сільської ОТГ

Виклики з якими зіштовхнулися перші ОТГ в Україна були досить серйозними особливо для сільських громад. Отримавши делеговані повноваження в сфері освіти громади прийняли на себе відповідальність за надання якісних освітніх послуг та створення безпечних умов для навчання дітей. Саме так можна окреслити головну мету, яку поставила перед собою Ганопільська ОТГ. Її досягнення вимагає вирішення ряду складних та однаково важливих проблем, однією з яких є приведення у відповідність шкільної мережі до демографічної ситуації в громаді.
Хибною є думка про те, що головною метою оптимізації є економія коштів. Головною метою є забезпечення рівного доступу усім учням до якісних освітніх послуг та створення належних умов для навчання. Така позиція, а також кропітка робота проведена з батьками та вчителями шкіл забезпечили підтримку депутатами сільської ради проекту рішення про оптимізацію шкільної мережі Ганопільської сільської ради.

Організація підвезення учнів: причини та наслідки. Досвід Більшвцівської ОТГ

До складу Більшівцівської ОТГ входять 8 сільських рад та 10 населених пунктів в яких проживає 6458 людей з яких 1030 – діти 55% з яких учні. На території громади функціонує 7 шкіл з яких одна опорна, яка була створена у 2016 році. До складу опорної школи входять 4 філії з яких організовано підвіз дітей. Проте на сьогодні виникла додаткова потреба в організації підвезення дітей як до опорної так і до двох інших шкіл, що покладало виконання нових повноважень на орган управління освітою ОТГ. Загальна кількість дітей які потребували підвезення у новому навчальному році склала 161 дитина. Це означало, що в Більшівцівській ОТГ вирішення проблеми підвезення потребуватиме додаткових витрат, але це забезпечуватиме доступність освіти для 28 % всіх учнів громади.

Беремо управління у власні руки: процес формування органу управління освітою Печеніженською ОТГ

Громада вирішує чи приймає вона делеговані їй повноваження в сфері освіти. Наступний крок – визначення організаційної форми, структури ОУО. Щодо Печеніженської громади, то рішення про готовність прийняти на себе відповідальність за управління системою освіти, було одностайним. Як наслідок повстало питання про те яку організаційну структуру обрати, які функції повинні бути закріплені за органом управління освітою, хто і як має забезпечити надання методичних послуг, відповідати за підвезення учнів тощо. Тут варто відзначити, що на момент створення ОТГ і початку її роботи управління системою освіти для громади було абсолютно новим, оскільки раніше всі ці функції були закріплені за районним відділом освіти. На початку своєї роботи громади не мали рекомендацій щодо того якою має бути послідовність дій, як ті чи інші фактори та рішення можуть вплинути на структуру ОУО та результати його роботи. Проте саме це дає нам можливість продемонструвати, що формування органу управління освітою – це процес, а структура органу управління освітою може зазнавати змін і під час його роботи.

Партнерство, як основа надання методичних послуг: досвід Печеніженської ОТГ

Створена у 2015 році Печеніженська ОТГ об’єднала 9 населених пунктів із загальною чисельністю 17657 людей з яких 3600 – це діти шкільного та дошкільного віку. Ці дані опосередковано свідчать про великі очікування мешканців громади від представників ОМС щодо забезпечення якісних освітніх послуг. Останні значною мірою залежать від кваліфікації педагогів. Саме тому, в умовах динамічного розвитку суспільства, поява нових технологій, формування нових підходів, щодо методики викладання дисциплін різного профілю потребує постійного удосконалення вмінь та навиків вчителів.
Фактично, три чинники спонукали до створення власної методичної служби:
1) Прагнення педагогічних колективів до самостійності, свободи та незалежності, готовність прийняти на себе відповідальність;
2) Готовність голови громади, депутатського корпусу та органу управління освітою підтримати рішення освітян громади;
3) Неготовність представників районного МК до співпраці в нових умовах

Школи як осередки центру позашкільної освіти: досвід Печеніженської ОТГ

Невід’ємною складовою безперервної освіти є позашкільна освіта. Право на її здобуття гарантує ЗУ «Про дошкільну освіту». Створена у 2015 році Печеніженська об’єднана громада налічує 9 ЗНЗ в яких здобувають освіту 1806 учнів. Вплив позашкілля на розвиток дитини, формування її особистості важко переоцінити.
Після об’єднання громада перейняла делеговані їй повноваження в сфері освіти і почала свою роботу окремо від району. Як наслідок, район висунув ОТГ рахунок для оплати послуг, які надавалися його фахівцями з позашкільної освіти, вартість послуг була високою. Провівши попередні розрахунки та аналіз кадрового потенціалу в громаді визначили що здатні самостійно надавати позашкільні освітні послуги та забезпечити розвиток позашкільної освіти.

Децентралізація в освіті – нові можливості для сільських громад: практика створення відділу освіти Новоолександрівської ОТГ

Новоолександрівська ОТГ в серпні 2015 року прийняла рішення про добровільне обєнання. Це дозволило громаді з січня 2016 року перейти на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, що створило для громади всі передумови для прийняття на себе відповідальності за управління освітньою галузю. Для громади це був новий тип повноважень, проте керівник громади, директори шкіл були єдині в своєму рішенні – створення власного органу управління освітою. Останній надає громаді можливості реалізації власних планів, зобовязань перед всіма учасниками навчально – виховного процесу.

Делегувати повноваження, чи прийняти відповідальність: практика формування органу управління освітою в Новоукраїнській ОТГ

Освіта відноситься до делегованих повноважень ОТГ. Новоукраїнська ОТГ перейшла на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом з січня 2017 року. Це означало, що громада лише з 2017 року зможе отримати освітню субвенцію для реалізації делегованих їй повноважень у галузі освіти. Водночас в голови громади та депутатів було чітке розуміння того, що система освіти є невід’ємною складовою розвитку Новоукраїнської ОТГ. Такий підхід визначив в подальшому прийняття повноважень та відповідальності за розвиток галузі освіти в громаді та потребу у формуванні власної ефективної системи управління освітою.

Вибір керівника навчального закладу за умов ідеальної конкуренції: виклики та переваги

Ми звикли до поняття «конкурс», «конкуренція» в різних сферах, здебільшого в культурі та економіці. В той же час це явище є незвичним у системі управління освітою. З набуттям чинності нового ЗУ «Про освіту» директори шкіл призначатимуться посаду тільки за конкурсом і їх перебування на посаді не може тривати довше ніж дві каденції підряд. Таким чином новий закон руйнуватиме систему пожиттєвого найму. Проте в Новоукраїнській ОТГ потреба та можливість у проведені конкурсу на заміщення вакантної посади директора школи з’явилася вже у 2016 році. Розроблений порядок призначення керівників навчальних закладів сприяв залученню педагогічного та батьківського колективу до процесів управління. Забезпечив прозорість та відкритість проведення виборів, сприяв впровадженню демократичних підходів управління в практику школи.

Ставлю ціль, досягаю цілі!

Як сформувати, розвивати та зберегти у школяра бажання вчитися? Хто за це відповідальний? Ці та багато інших питань дедалі частіше обговорюються батьками та педагогами. Полонський район за рейтингами завжди входив в п’ятірку кращих по якості освіти. Це вплинуло на формування високої відповідальності та очікувань батьків щодо підвищення якості освіти, яку отримуватимуть діти в об’єднаній громаді. І педагогами і батьками здійснюється пошук дієвих механізмів, методів підвищення мотивації учнів до навчання, формування у них навичок системної роботи та досягнення поставлених цілей. З цією метою, а також з метою підтримки обдарованих дітей, створення умов для становлення їх особистості, розвитку творчого потенціалу, Полонським відділом освіти, молоді та спорту впроваджена практика винагородження учнів за досягнення у навчанні.