Методична підтримка вчителя в умовах реалізації реформи з децентралізації влади

Давидівська ОТГ створена у грудні 2016 року. Перейшовши на прямі міжбюджетні відносини у 2017 році в громаді було створено відділ освіти, молоді та спорту та прийнято в управління заклади освіти із комунальної власності району. Таке рішення передбачало прийняття відповідальності за забезпечення якості освіти. Одним із ключових факторів, що визначає якість освітніх послуг – є рівень кваліфікації педагога. До створення ОТГ надання методичних послуг здійснювалося районним методичним кабінетом. Після створення ОТГ – це одне із завдань, що поставало перед відділом освіти, молоді та спорту Давидівської ОТГ.

Створення відділу освіти: практика Городоцької ОТГ

Городоцька ОТГ створена в 29 жовтня 2017 року. На її території проживає 31681 людина, кількість дітей 5136, з них 2787 – учні. Після об’єднання громада налічувала 31 заклад освіти. Управління ними до створення ОТГ здійснював районний відділ освіти. Проте реалізовані ними підходи до управління потребували змін. Зокрема мережа закладів освіти не відповідала демографічній ситуації, поширеною була індивідуальна форма навчання, у взаємовідносинах із адміністрацією шкіл та педагогічною спільнотою переважала контролююча функція.
З метою формування власної системи управління освіти, яка б забезпечила ефективне управління закладами освіти, рівний доступ до якісних освітніх послуг, надання якісних освітніх послуг, підвищення престижності професії вчителя – прийнято рішення створити власний відділ освіти та прийняти в управління заклади освіти.
В 2020 році, у зв’язку із прийняттям ЗУ “Про повну загальну середню освіту” виникла потреба у зміні структури відділу освіти Гороцької громади, а саме виведення зі структури відділу освіти методичного кабінету. Цей факт є підтвердженням того, що формування ОУО це динамічний процес.

Премія ім. С.М.Виноградського – найвища відзнака в галузі освіти Городоцької ОТГ. Мотивація вчителя – інструмент підвищення професійної компетентності та престижності професії

Одним із ключових факторів, що визначає якість освітніх послуг – є рівень кваліфікації педагога. На неї впливає чимало факторів. Залучення у професію молодих висококваліфікованих фахівців є одним із важливих завдань. Його реалізація значною мірою залежить від престижності професії. Міжнародні дослідження свідчать, що рівень престижності професії вчителя в різних країнах суттєво відрізняється. Питання підвищення мотивації вчителів та статусу професії в Україні і надалі залишається вкрай важливим. Його реалізація на різних рівнях здійснюється через систему матеріальних та нематеріальних стимулів. Заходи з мотивації вчителів мають реалізовуватися не лише на національному рівні, відповідна робота має проводитися і на місцевому. Це стало передумовою реалізації практики – заснування премії ім. С.М. Виноградського в Городоцькій ОТГ.

Виборам Бути! Практика організації та проведення конкурсу на посаду керівника закладу освіти Коростишівської ОТГ

Інформація про орган місцевого самоврядування Коростишівська ОТГ Створена у 2016 році Зміна складу громади 2018 рік – доєднано 2 сільські ради Повна назва органу управління освітою ОТГ Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради Повна назва органу місцевого самоврядування ОТГ Коростишівська міська рада, Коростишівський район Житомирської області Область Житомирська Повна поштова адреса ОУО ОМС: …

Надання фінансової автономії закладу освіти. Досвід Коростишівської ОТГ

Коростишівською ОТГ надано автономію всім закладам освіти громади. За умови належного впровадження, автономія означає наявність абсолютно прозорої і для влади, і для батьків, і для керівництва закладу освіти, і легальної схеми прибутків школи та фінансування її різноманітних потреб.
Це можливість:
самостійно укладати договори на послуги і товари;
спрямовувати зекономлені кошти на преміювання вчителів та працівників освітнього закладу, оновлення матеріальної бази;
самостійно планувати витрати та заощаджувати гроші на оплату енергоносіїв тощо;
можливість використовувати на потреби закладу освіти доходів від оренди та платних послуг.

Створення відділу освіти. Досвід Гуляйпільської ОТГ

Гуляйпільська ОТГ створена в квітні 2017 року. Громада об’єднала 7 сільських рад до яких в грудні 2017 року доєдналося ще 3. Вона є найбільшою в районі. Громада налічує 31 населений пункт в 6 з яких розташовано 9 шкіл та 8 дошкільних закладів освіти та 2 позашкільних заклади. Загальна кількість педагогів – 298, з них у ЗЗСО – 215 педагогів, у ЗДО – 64, в ЗПО – 15. Таким чином, понад 45 % закладів ЗЗСО та ЗДО Гуляйпільського району знаходяться в підпорядкуванні Гуляйпільської ОТГ. Об’єднані громади отримують нові повноваження в сфері освіти, вони стають розпорядниками освітньої субвенції і повинні прийняти рішення самостійно здійснювати управління чи делегувати ці повноваження на районний рівень. Прагнення реалізувати власне стратегічне бачення розвитку освіти, підвищення якості та доступності освітніх послуг стали передумовою реалізації практики – створення органу управління освітою Гуляйпільської міської ради.

Якісні методичні послуги – якісна освіта! Практика Гуляйпільської ОТГ

Гуляйпільська ОТГ створена в квітні 2017 року. Громада об’єднала7 сільських рад до яких в грудні 2017 року доєдналося ще 3. Громада налічує 31 населений пункт в 6 з яких розташовано 9 шкіл та 8 дошкільних закладів освіти та 2 позашкільних заклади. Загальна кількість педагогів – 298, з них у ЗЗСО – 215 педагогів, у ЗДО – 64, в ЗПО – 15. Більшість з них досвідчені, кваліфіковані спеціалісти, зокрема 22% педагоги мають педагогічні звання: «учитель-методист» – 27, «педагог-організатор-методист» – 1; «вихователь-методист» – 5, «старший учитель» – 33, «старший вихователь» – 1. 102 педагоги мають вищу кваліфікаційну категорію, 178 – стаж роботи понад 20 років. Проте в умовах постійних змін, розвитку технологій, підходів та методик до викладання предметів досвідчені вчителі, а особливо вчителі, які розпочали свою педагогічну діяльність потребують методичної підтримки. В зв’язку із цим в громаді виникла потреба у виборі підходу до її забезпечення. Обраний в 2018 році підхід зазнав змін в 2020 році у звязку зі змінами законодавства. Як наслідок в громаді створено Центр професійного розвитку педагогічних працівників.

Рівний доступ до якісних освітніх послуг. Досвід формування спроможної освітньої мережі досвід Корюківської ОТГ

Аналіз мережі закладів освіти засвідчив актуальність питання оптимізації міської ЗОШ І ступеню №3. Так, прогнозована чисельність учнів з 2018-2019 по 2022-2023 р,р, (5 років) коливалася від 31 до 35 учнів, а завантаженість проектної потужності школи становила 5 %, в той час як у ЗОШ І-ІІІ ст. №1 наповнюваність становила 50 %, а ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 – 80%. У 2017 році 4 із 33 учнів Корюківської ЗОШ І ступенів №3 навчалися на індивідуальній формі, внаслідок не сформованості класу. Також нерівномірно була розподілена завантаженість вчителів учнями і якщо в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 та №4 на одного вчителя припадало 12-14 учнів, то у Корюківській ЗОШ І ступеня лише 4 дитини. Ці, а також ряд інших фактів сформували потребу у підвищенні спроможності мережі закладів освіти громади.

Нові можливості нового законодавства: вибори керівника закладу освіти. Досвід Корюківської ОТГ

Корюківська ОТГ об’єднала 40 населених пунктів. На її території проживає 2562 дитини, з яких 1816 – шкільного віку, навчання яких забезпечують 7 закладів освіти. Якість освітніх послуг, що надаються в школах, значною мірою залежить від якості управління закладами, від того наскільки ефективно керівник реалізує свої повноваження. Із прийняттям нового ЗУ «Про освіту» відбулися зміни не лише в повноваженнях керівників навчальних закладів, але й у процедурі їх призначення. Остання є базовою передумовою якості управління, розвитку співпраці із батьками, педагогічним колективом, залучення їх до процесів управління та розподіл із ними відповідальності. На сьогодні керівник комунального закладу освіти призначається за результатами конкурсного відбору. Станом на травень 2019 р. законодавством визначено три випадки в яких проведення конкурсу є обов’язковим. В Корюківській ОТГ утворилася вакантна посада і це сформувало потребу у проведенні конкурсу на посаду керівника закладу освіти.

ІРЦ: від теорії до практики рівного доступу до якісних освітніх послуг

Гуляпільська ОТГ створена 16 жовтня 2016 року, але перші вибори в громаді відбулися у травні 2017 року. До прийняття в управління закладів освіти в грудні 2017 вони знаходилися в підпорядкуванні району. І хоча ІРЦ мали запрацювати станом на 1 вересня 2017 року, районна рада не прийняла рішення про їх створення.
Саме тому, створення ІРЦ було одним із пріоритетних завдань для громади. З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на виконання Конституції України, Конвенції про права осіб з інвалідністю, на виконання п. 5 ст. 20 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно – ресурсний центр», розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 10.08.2017 № 418 «Про створення інклюзивно-ресурсних центрів» в Гуляйпільській ОТГ створено ІРЦ.