Вибори директора: досвід Пирятинської ОТГ

Заключення з керівником навчального закладу контракту на визначений термін – це не спроба його контролю, це прагнення, через процедуру виборів, заручитися підтримкою педагогічного, батьківського та учнівського колективу у її реалізації. Саме взаємодія учасників навчально – виховного процесу забезпечує якість освітніх послуг, формування безпечного середовища для навчання, реалізацію тактичних та стратегічних цілей розвитку школи. Без перебільшення цінним є ефект співпраці – розкриття цінності кожного учня, розкриття та реалізація потенціалу кожного із учасників навчального процесу

Від теорії до практики партнерства: досвід Пирятинської ОТГ

Прагнення сформувати нову культуру відносин, поглиблювати практику партнерства та залучення батьків та дітей до процесів управління в громаді, розподіл з ними відповідальності, а отже і підвищення їх зацікавленості у досягнутих результатах – це ті фактори, що стали передумовою впровадження практики та сформували її актуальність для громади.

Сучасний формат співпраці ІППО та ОТГ – руйнування образу методиста – контролера

Якість освітніх послуг значною мірою залежить від якості методичної допомоги, яку отримує вчитель. Свого часу, робота методистів районного методичного кабінету, здебільшого, зводилася до реалізації контролюючої функції. Як наслідок, серед педагогів сформувалося стійке сприйняття методиста як контролера.
В громаді розглядалося питання створення власного методичного кабінету. Проте, дане питання не знаходило належної підтримки серед педагогічної спільноти. Як наслідок, методична робота проводилася на рівні шкільних методичних об’єднань. Така робота давала свої позитивні результати, але на такому рівні була нездатна повністю задовільнити запити самих педагогів. Особливо відчутно загострилася ситуація в період впровадження нового ЗУ «Про освіту» та запуску НУШ. Саме в цей час сформувався чіткий запит педагогів про необхідність методичної підтримки.

І знову вибори! Практика обрання директорів шкіл в Дунаєвецькій міській ОТГ

ст. 26 ЗУ «Про загальну середню освіту» передбачає, що керівник закладу освіти призначається за результатами конкурсного відбору. Це завдання було одне із найбільш актуальних для управління освіти молоді і спорту Дунаєвецької міської ОТГ, оскільки аналіз стану кадрового забезпечення керівників навчальних закладів показав, що у 8 директорів у 2018 році завершується контракт.

Автономія навчально закладу: практика Овруцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Історія становлення Овруцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 як опорного та автономного навчального закладу розпочалася майже паралельно із процесом формування Овруцької ОТГ. Ініціатива надання статусу автономного навчального закладу належала начальнику фінансового управління Овруцької РДА, який в липні 2017р. вніс його на розгляд голові Овруцької РДА та директору ЗОШ №1. Передумовою такої ідеї був проект ЗУ «Про освіту», що передбачав надання автономії навчальним закладам.

Від операційних рішень до стратегічних планів: практика розробки стратегії розвитку освіти Воле – Баранецької ОТГ

Система освіти в громаді, за умови ефективного управління, є однією з точок зростання, саме тому, забезпечення якісних освітніх послуг, рівного доступу до них є важливим та невід’ємним елементом стратегії розвитку громади..
Розуміння стратегічного значення освіти в розвитку Воле – Баранецькій ОТГ існувало. Проблема полягала у тому, що не було рекомендацій щодо розробки стратегії розвитку освіти, а у створені формального документу громада була незацікавлена. Саме тому у 2017 році селищною радою Воле – Баранецької ОТГ погоджено питання участі громади у пілотному проекті щодо розробки стратегії розвитку освіти що реалізовувався за підтримки шведсько – українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні»

Методисти і децентралізація – від створення методичного кабінету до забезпечення методичного супроводу.

Баранівська ОТГ створена в 2016 році. Громада отримала в управління 20 закладів середньої освіти, 19 дошкільних навчальних закладів та 1 позашкільний навчальний заклад. Як наслідок, відповідно до ЗУ «Про місцеве самоврядування», в громади виникли нові обов’язки в сфері освіти. Зокрема, перед Баранівською громадою постало завдання забезпечити ефективне управління закладами освіти та сприяти підвищенню якості освітніх послуг. Остання значною мірою залежить від якості методичної допомоги, яку вчителі отримують від методистів. До створення об’єднаної громади надання методичних послуг здійснювалося методичним кабінетом районного відділу освіти. Після створення ОТГ це питання знаходиться у сфері відповідальності громад. Зважаючи на цей факт, а також на те, що до комунальної власності громади фактично перейшло 90% шкіл та понад 70 % дошкільних навчальних закладів району, прийнято рішення про створення власного методичного кабінету.

Управляти самостійно чи делегувати: практика створення відділу освіти Приморської ОТГ

Система освіти є одним із найбільш важливих об’єктів управління. Забезпечення якості освітніх послуг, створення безпечного середовища для навчання є одним із пріоритетних завдань Приморської ОТГ. Розпочавши свою роботу посередині навчального року депутатами громади прийнято рішення делегувати районному відділу освіти та комунальній установі «Районний методичний центр» повноваження в сфері управління закладами освіти в ОТГ. Проте, співпраця громади з районним відділом освіти та КУ «Районний методичний центр» не відповідала очікуванням громади

Сільська опорна школа – опора якісних освітніх послу. Досвід Полонської ОТГ

Створена в 2015 році Полонська міська ОТГ отримала в управління 33 навчальних заклади, з яких 15 ДНЗ та 18 шкіл. Така мережа перевищувала фактичні потреби громади, зокрема в школах І-ІІІ ступенів. Громада отримала в спадок від району і малокомплектні школи, які потребували капітального ремонту. Проте найбільшою проблемою малокомплектних шкіл є неспроможність забезпечити всебічний розвиток дитини, її соціалізацію, набуття навиків ефективної комунікації. Як наслідок, учні малокомплектних шкіл мають обмежений доступ до якісних освітніх послуг. Саме тому, формування ефективної мережі навчальних закладів в Полонській міській ОТГ потребувало оптимізації. Остання передбачає використання різних інструментів, одним з яких є створення опорних закладів.

Оптимізація – перші кроки новостворених громад в боротьбі за якість освітніх послуг. Досвід Баранівської ОТГ

2017 рік став першим роком існування Баранівської міської об’єднаної територіальної громади. Вона отримала в управління 20 закладів середньої освіти, 19 дошкільних навчальних закладів та 1 позашкільний навчальний заклад. Перед громадою постало складне завдання – забезпечення якості освітніх послуг та їх доступності для всіх мешканців йгромади. Складність реалізації завдання викликана наявністю малокомплектних навчальних закладів. Так з 19 ДНЗ лише 8 були закладами повного дня з режимом роботи 9-10,5 годин, а 11 – малокомплектні на базі ЗЗСО з режимом роботи 4 години. Також з 7 шкіл 1 ступеня в 6 відсутній 1-й клас, в 3 – другий, в 4 – треті та четверті класи. Витрати на 1 учня в таких закладах сягають 43 тис.грн. на рік, найбільшу питому вагу в таких витратах становлять витрати пов’язані з утриманням будівель. Як наслідок замість того щоб кошти вкладалися в освіту дітей вони вкладаються в утримання будівель.