Якісні методичні послуги – якісна освіта! Практика Гуляйпільської ОТГ

Гуляйпільська ОТГ створена в квітні 2017 року. Громада об’єднала7 сільських рад до яких в грудні 2017 року доєдналося ще 3. Громада налічує 31 населений пункт в 6 з яких розташовано 9 шкіл та 8 дошкільних закладів освіти та 2 позашкільних заклади. Загальна кількість педагогів – 298, з них у ЗЗСО – 215 педагогів, у ЗДО – 64, в ЗПО – 15. Більшість з них досвідчені, кваліфіковані спеціалісти, зокрема 22% педагоги мають педагогічні звання: «учитель-методист» – 27, «педагог-організатор-методист» – 1; «вихователь-методист» – 5, «старший учитель» – 33, «старший вихователь» – 1. 102 педагоги мають вищу кваліфікаційну категорію, 178 – стаж роботи понад 20 років. Проте в умовах постійних змін, розвитку технологій, підходів та методик до викладання предметів досвідчені вчителі, а особливо вчителі, які розпочали свою педагогічну діяльність потребують методичної підтримки. В зв’язку із цим в громаді виникла потреба у виборі підходу до її забезпечення. Обраний в 2018 році підхід зазнав змін в 2020 році у звязку зі змінами законодавства. Як наслідок в громаді створено Центр професійного розвитку педагогічних працівників.

Рівний доступ до якісних освітніх послуг. Досвід формування спроможної освітньої мережі досвід Корюківської ОТГ

Аналіз мережі закладів освіти засвідчив актуальність питання оптимізації міської ЗОШ І ступеню №3. Так, прогнозована чисельність учнів з 2018-2019 по 2022-2023 р,р, (5 років) коливалася від 31 до 35 учнів, а завантаженість проектної потужності школи становила 5 %, в той час як у ЗОШ І-ІІІ ст. №1 наповнюваність становила 50 %, а ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 – 80%. У 2017 році 4 із 33 учнів Корюківської ЗОШ І ступенів №3 навчалися на індивідуальній формі, внаслідок не сформованості класу. Також нерівномірно була розподілена завантаженість вчителів учнями і якщо в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 та №4 на одного вчителя припадало 12-14 учнів, то у Корюківській ЗОШ І ступеня лише 4 дитини. Ці, а також ряд інших фактів сформували потребу у підвищенні спроможності мережі закладів освіти громади.

Нові можливості нового законодавства: вибори керівника закладу освіти. Досвід Корюківської ОТГ

Корюківська ОТГ об’єднала 40 населених пунктів. На її території проживає 2562 дитини, з яких 1816 – шкільного віку, навчання яких забезпечують 7 закладів освіти. Якість освітніх послуг, що надаються в школах, значною мірою залежить від якості управління закладами, від того наскільки ефективно керівник реалізує свої повноваження. Із прийняттям нового ЗУ «Про освіту» відбулися зміни не лише в повноваженнях керівників навчальних закладів, але й у процедурі їх призначення. Остання є базовою передумовою якості управління, розвитку співпраці із батьками, педагогічним колективом, залучення їх до процесів управління та розподіл із ними відповідальності. На сьогодні керівник комунального закладу освіти призначається за результатами конкурсного відбору. Станом на травень 2019 р. законодавством визначено три випадки в яких проведення конкурсу є обов’язковим. В Корюківській ОТГ утворилася вакантна посада і це сформувало потребу у проведенні конкурсу на посаду керівника закладу освіти.

ІРЦ: від теорії до практики рівного доступу до якісних освітніх послуг

Гуляпільська ОТГ створена 16 жовтня 2016 року, але перші вибори в громаді відбулися у травні 2017 року. До прийняття в управління закладів освіти в грудні 2017 вони знаходилися в підпорядкуванні району. І хоча ІРЦ мали запрацювати станом на 1 вересня 2017 року, районна рада не прийняла рішення про їх створення.
Саме тому, створення ІРЦ було одним із пріоритетних завдань для громади. З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на виконання Конституції України, Конвенції про права осіб з інвалідністю, на виконання п. 5 ст. 20 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно – ресурсний центр», розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 10.08.2017 № 418 «Про створення інклюзивно-ресурсних центрів» в Гуляйпільській ОТГ створено ІРЦ.

Вибори керівника закладу освіти: від теорії до практики. Досвід Гуляйпільської ОТГ

Гуляпільська ОТГ створена 16 жовтня 2016 року, але перші вибори в громаді відбулися у травні 2017 року. Це вплинуло на те, що заклади освіти прийняті громадою в управління з 1 січня 2018 року. В конкурсі на посаду керівника органу управління освітою переміг директор Гуляйпільської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів. Як наслідок утворилася вакантна посада керівника закладу освіти, і відповідно до вимог ЗУ «Про освіту» та ЗУ «Про загальну середню освіту», виникла потреба в проведенні конкурсного відбору на її заміщення.

Якісні освітні послуги – для всіх: практика створення та організація діяльності ІРЦ. Досвід Млинівської ОТГ

Передумовою створення інклюзивно – ресурсних центрів стали зміни в законодавстві, що мають на меті забезпечити рівний доступ до якісних освітніх послуг усіх мешканців громади. Враховуючи те, що Млинівська ОТГ є однією із найбільших в районі і, як наслідок, кількість дітей віком від 2 до 18 років, що проживають на території громади, є найбільшою, було прийнято рішення ініціювати створення ІРЦ на базі Млинівської ОТГ. Створення ІРЦ в кожній ОТГ не завжди доцільно, потрібно враховувати фактичну потребу у відповідних послугах, вимоги законодавства, а також спроможність громади забезпечити діяльність центру. Як наслідок, прийнято рішення про створення ІРЦ, який буде надавати послуги для дітей, що проживають як на території Млинова, так і поза його межами.

Розробка стратегії розвитку світи. Досвід Дунаєвецької ОТГ

Рівний доступ до якісних освітніх послуг- одне із ключових завдань, яке ставить перед собою ОТГ. Освіта – це сфера в якій перетинаються інтереси різних груп мешканців громади. Якісна освіта є невідємною складовою сталого розвитку громади. В зв’язку із цим, в громаді виникла потреба додати до стратегічного бачення власного розвитку стратегію розвитку освіти. З одного боку стратегія – це загальний план досягнення складної мети, з іншого – сукупність завдань реалізація яких забезпечить досягнення поставленої мети. В багатьох випадках громади розробляють стратегію розвитку в якій відсутні стратегічні цілі та завдання розвитку освіти, або ж охоплюють ці питання поверхнево. Це послаблює стратегію громади в цілому, оскільки розвиток освіти в громаді, забезпечення рівного доступу до освітніх послуг, впровадження підходу «Освіта впродовж усього життя» є невід’ємними умовами сталого розвитку об’єднаних громад.
Саме з метою сприяння сталому розвитку громади, ефективного використання трудових, матеріальних, фінансових ресурсів Дунаєвецька ОТГ в 2017 році підтримала пропозицію розпочати розробку стратегії розвитку освіти за методикою розробленою експертами шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні»

Оптимізація: причини та наслідки. Досвід Іванівської ОТГ Чернігівської області

Результати аналізу мережі закладів освіти показали низку проблем, які потребували вирішення. Зокрема в Слобідській ЗОШ І-ІІ ступенів навчалося 27 учнів, а прогнозовані показники на наступний навчальний рік свідчили, що їх контингент скоротиться до 19 чоловік. Як наслідок, діти в школі слабо соціалізовані, практично 61% всіх учнів школи навчалися на індивідуальній формі навчання внаслідок несформованих класів (менше 5 учнів). В ситуації, коли для учнів різні предмети викладає один і той же вчитель, це негативно впливає на якість послуг, а отже і на якість знань. На додачу витрати на утримання таких шкіл є високими, але не здатні забезпечити належну якість освітніх послуг.

Чи має громада вибір? Практика призначення керівника закладу освіти Іванівської ОТГ Чернігівської області за результатами конкурсного відбору

Іванівська ОТГ – сільська громада, яка об’єднала 5436 мешканців із 12 населених пунктів. На її території функціонує два опорних заклади, в одному із яких утворилася вакантна посада керівника закладу освіти. Директор школи – жінка пенсійного віку із стажем роботи на посаді директора 30 років, самостійно, свідомо прийняла рішення звільнитися із посади. Подана нею заява була підписана і, як наслідок виникла потреба в проведені конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу освіти відповідно до вимог чинного законодавства.

Організація надання методичних послуг в сільській ОТГ: досвід Білозірської ОТГ

Якість освітніх послуг залежить від вчителя. Керівники освітніх закладів, вчителі шкіл відзначають важливість допомоги методистів особливо в умовах реформи освіти. Методисти надають допомогу вчителям як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності. Зважаючи на невідповідність послуг районного методичного кабінету очікуванням громади, а також враховуючи власний потенціал прийнято рішення про пошук власної моделі надання методичних послуг, яка б відповідала потребам громади та враховувала її специфіку.