Якісні освітні послуги в умовах децентралізації: практика створення опорного закладу освіти в Солонянській ОТГ

Повноваження, що отримали громади в сфері освіти покладали на них відповідальність за якість освітніх послуг які отримують діти. Не менш важливим завданням було створення належних умов, формування безпечного середовища для навчання. Аналіз шкільної мережі Солонянської ОТГ засвідчив, що кількість навчальних закладів в громаді перевищує їх потребу. Так у Малозахаринській ЗОШ І – ІІ ступенів всі діти знаходяться на індивідуальній формі навчання через відсутність повноцінних класів.
Кількість дітей в школі І – ІІ ступенів становила менше 25 чоловік, що в перспективі означало, що утримання такої школи повністю ляже на місцевий бюджет. Через відсутність класів на індивідуальній формі навчання також вимушено знаходилися діти Василівської, Широчанської та Надіївської шкіл. Об’єм навчального навантаження для школярів на індивідуальній формі навчання значно менший, більше інформації вони повинні опрацьовувати самостійно. В той же час витрати на 1 учня коливалися від 10292 грн до 55230 грн. Найбільші витрати були в школах з малою наповненістю класів. Це значить, що кошти використовуються нераціонально і замість оновлення матеріально технічної бази шкіл, створення безпечних умов для навчання кошти витрачаються на утримання стін. Заз

Опорний заклад, як інструмент підвищення якості освітніх послуг. Досвід Новоукраїнської ОТГ

Освіта є одним із пріоритетних напрямків розвитку Новоукраїнської ОТГ. В результаті створення громади освітня мережа включала 8 шкіл, з них 6 І – ІІІ ступенів і 2 – І – ІІ ступенів. На території громади проживає 1937 учнів, в той же час загальна проектна потужність шкіл становить 3503 дитини, з них 3284 дитини – це проектна потужність шкіл І – ІІІ ступенів. Найбільша завантаженість проектних потужностей шкіл спостерігалася в Новоукраїнській ЗОШ І-ІІІ ст. №6 та Новоукраїнській ЗОШ І-ІІІ ст. №8 і становило 70%. Щодо решти навчальних закладів, то проектні потужності використовувалися на рівні від 28 до 64 %, виключення становив Новоукраїнський НВК. Це свідчить, про те, що в громади не має потреби в такій кількості навчальних закладів третього ступеня. В окремі навчальні заклади громади вчителі доїжджали з Новоукраїнки. Були випадки коли вчитель математики викладав фізкультуру, вчителі початкових класів, української мови викладали іноземну. Аналіз вибору батьками і дітьми навчальних закладів в розрізі територій свідчить про те, що є території з яких 30 % дітей доїжджають в інші навчальні заклади. Всі перелічені фактори сформували потребу у реформування шкільної системи освіти в Новоукраїнській ОТГ.

Вибори директора школи, як вихідна умова підвищення ефективності її функціонування

Обрання керівника навчального закладу за конкурсом та укладання з ним контракту сприятиме ряду позитивних змін:
– Зростання мотивації директора школи та педагогічного колективу до підвищення якості освітніх послуг;
– Створення підгрунтя для виявлення реалізації нових ініціатив
– Залучення батьків до прийняття рішень, руйнування негативних стереотипів та розвиток співпраці з адміністрацією шкіл
– Активізація громадянського суспільства
Можливість впровадження принципів демократії в процес призначення керівників навчальних закладів в Преображенській ОТГ з’явилася внаслідок реалізації заходів по створенню освітнього округу та опорного закладу в громаді. В статуті опорної школи, передбачено, що безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює директор призначений за результатами конкурсного відбору згідно з Порядком призначення директора.

Диво – дитина. Досвід створення сприятливих умов для пошуку, підтримки і розвитку інтелектуально і творчо обдарованих дітей та педагогів Веселівської ОТГ

Дошкільна освіта є первинною складовою частиною безперервної освіти та займає пріоритетне місце. Діяльність педагогічних колективів ДНЗ спрямована на всебічний гармонійний розвиток дітей та своєчасне виявлення здібностей маленьких вихованців. Для роботи з обдарованими дітьми у ДНЗ організовано гурткову та індивідуальну роботу. Проте робота із обдарованими дітьми в середній школі потребувала змін. В закладах освіти, де предмети викладалися поглиблено – учні не взяли участь в обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, або не підтвердили той рівень знань, який мали на районному етапі. Іншою проблемою є те, що участь приймає обмежене коло учнів. З метою підтримки та заохочення дітей та вчителів у цьому процесі Веселівською селищною радою було започатковано вручення премії обдарованим учням та їх наставникам «Диво-дитина».

Демократичні вибори директорів комунальних навчальних закладів – основа в ефективності їх роботи. Досвід Веселівської ОТГ

В управлінні відділу освіти, молоді та спорту Веселівської ОТГ знаходиться 6 дошкільних навчальних заклади та 6 шкіл. В громаді проживає 2187 дітей, з них 1287 – діти шкільного віку. В сфері освіти задіяно 359 осіб, з яких 218 – це педагогічні працівники. Ці данні підтверджують, що освіта безпосередньо є сферою інтересів практично 50 % населення громади.
Веселівська ОТГ, прийнявши делеговані повноваження в сфері освіти, отримала декілька навчальних закладів із напруженою ситуацією в стосунках між адміністрацією шкіл, педагогічною спільнотою та батьками. Практично з перших місяців роботи об’єднаної громади і до відділу освіти, і до депутатів постійно надходили скарги від батьків та педагогів на керівників відповідних навчальних закладів. Проблеми в цих педагогічних колективах існували і раніше, але лише зі створенням ОТГ з’явилися важелі впливу і можливість розробити та реалізувати заходи для усунення проблем, а саме призначення керівника навчального закладу за результатами конкурсного відбору та заключення із ним контракту із визначеними у ньому повноваженнями та обов’язками.

Демографія і якість освіти: причина та наслідки оптимізації шкільної мережі на прикладі Ганопільської сільської ОТГ

Виклики з якими зіштовхнулися перші ОТГ в Україна були досить серйозними особливо для сільських громад. Отримавши делеговані повноваження в сфері освіти громади прийняли на себе відповідальність за надання якісних освітніх послуг та створення безпечних умов для навчання дітей. Саме так можна окреслити головну мету, яку поставила перед собою Ганопільська ОТГ. Її досягнення вимагає вирішення ряду складних та однаково важливих проблем, однією з яких є приведення у відповідність шкільної мережі до демографічної ситуації в громаді.
Хибною є думка про те, що головною метою оптимізації є економія коштів. Головною метою є забезпечення рівного доступу усім учням до якісних освітніх послуг та створення належних умов для навчання. Така позиція, а також кропітка робота проведена з батьками та вчителями шкіл забезпечили підтримку депутатами сільської ради проекту рішення про оптимізацію шкільної мережі Ганопільської сільської ради.

Організація підвезення учнів: причини та наслідки. Досвід Більшвцівської ОТГ

До складу Більшівцівської ОТГ входять 8 сільських рад та 10 населених пунктів в яких проживає 6458 людей з яких 1030 – діти 55% з яких учні. На території громади функціонує 7 шкіл з яких одна опорна, яка була створена у 2016 році. До складу опорної школи входять 4 філії з яких організовано підвіз дітей. Проте на сьогодні виникла додаткова потреба в організації підвезення дітей як до опорної так і до двох інших шкіл, що покладало виконання нових повноважень на орган управління освітою ОТГ. Загальна кількість дітей які потребували підвезення у новому навчальному році склала 161 дитина. Це означало, що в Більшівцівській ОТГ вирішення проблеми підвезення потребуватиме додаткових витрат, але це забезпечуватиме доступність освіти для 28 % всіх учнів громади.

Беремо управління у власні руки: процес формування органу управління освітою Печеніженською ОТГ

Громада вирішує чи приймає вона делеговані їй повноваження в сфері освіти. Наступний крок – визначення організаційної форми, структури ОУО. Щодо Печеніженської громади, то рішення про готовність прийняти на себе відповідальність за управління системою освіти, було одностайним. Як наслідок повстало питання про те яку організаційну структуру обрати, які функції повинні бути закріплені за органом управління освітою, хто і як має забезпечити надання методичних послуг, відповідати за підвезення учнів тощо. Тут варто відзначити, що на момент створення ОТГ і початку її роботи управління системою освіти для громади було абсолютно новим, оскільки раніше всі ці функції були закріплені за районним відділом освіти. На початку своєї роботи громади не мали рекомендацій щодо того якою має бути послідовність дій, як ті чи інші фактори та рішення можуть вплинути на структуру ОУО та результати його роботи. Проте саме це дає нам можливість продемонструвати, що формування органу управління освітою – це процес, а структура органу управління освітою може зазнавати змін і під час його роботи.

Партнерство, як основа надання методичних послуг: досвід Печеніженської ОТГ

Створена у 2015 році Печеніженська ОТГ об’єднала 9 населених пунктів із загальною чисельністю 17657 людей з яких 3600 – це діти шкільного та дошкільного віку. Ці дані опосередковано свідчать про великі очікування мешканців громади від представників ОМС щодо забезпечення якісних освітніх послуг. Останні значною мірою залежать від кваліфікації педагогів. Саме тому, в умовах динамічного розвитку суспільства, поява нових технологій, формування нових підходів, щодо методики викладання дисциплін різного профілю потребує постійного удосконалення вмінь та навиків вчителів.
Фактично, три чинники спонукали до створення власної методичної служби:
1) Прагнення педагогічних колективів до самостійності, свободи та незалежності, готовність прийняти на себе відповідальність;
2) Готовність голови громади, депутатського корпусу та органу управління освітою підтримати рішення освітян громади;
3) Неготовність представників районного МК до співпраці в нових умовах

Школи як осередки центру позашкільної освіти: досвід Печеніженської ОТГ

Невід’ємною складовою безперервної освіти є позашкільна освіта. Право на її здобуття гарантує ЗУ «Про дошкільну освіту». Створена у 2015 році Печеніженська об’єднана громада налічує 9 ЗНЗ в яких здобувають освіту 1806 учнів. Вплив позашкілля на розвиток дитини, формування її особистості важко переоцінити.
Після об’єднання громада перейняла делеговані їй повноваження в сфері освіти і почала свою роботу окремо від району. Як наслідок, район висунув ОТГ рахунок для оплати послуг, які надавалися його фахівцями з позашкільної освіти, вартість послуг була високою. Провівши попередні розрахунки та аналіз кадрового потенціалу в громаді визначили що здатні самостійно надавати позашкільні освітні послуги та забезпечити розвиток позашкільної освіти.